แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

มอดสยาม (siamese grain beetle)

 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lophocateres pusillus (Klug)
วงศ์ : Trogositidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น :-
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

        ศัตรูสำคัญของข้าวสารโดยกัดกินเมล็ดข้าวอยู่ภายนอก

ระยะการเจริญเติบโตของมอดสยาม (siamese grain beetle)

พืชอาหาร

        ข้าวเปลือก ถั่วลิสง ถั่วต่างๆ และมันสำปะหลัง


การป้องกันกำจัด

  • ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
  • ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
  • ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ