แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

มอดแป้ง (red flour beetle)

 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tribolium castaneum (Herbst)
วงศ์ : Tenebrionidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น :-
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

        ศัตรูสำคัญของข้าวสาร แป้งและรำ มอดแป้งเข้าทำลายภายหลังจากที่แมลงอื่นทำลายเมล็ดพืชจนเป็นรูหรือรอยแตกแล้ว แป้งที่ถูกทำลายมีกลิ่นเหม็น

ระยะการเจริญเติบโตของมอดแป้ง (red flour beetle)

พืชอาหาร

        เมล็ดธัญพืช แป้งชนิดต่างๆ รำข้าว เครื่องเทศ ผลไม้แห้งและหนังสัตว์

การป้องกันกำจัด

  • ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
  • ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
  • ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ