แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

มอดข้าวเปลือก (lesser grain borrer)

 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhyzopertha dominica (Fabricius)
วงศ์ : Bostrychidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : มอดหัวป้อม, มอดหัวไม้ขีด
 
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

        ศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก หนอนกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ส่วนตัวเต็มวัยแทะเล็มเมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และขับถ่ายของเสียออกมาจนเมื่อนำไปทำให้อาหารจะมีกลิ่นเหม็น

พืชอาหาร

        ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี พืชหัว

การป้องกันกำจัด

  • ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
  • ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
  • ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ