แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ด้วงงวงข้าว (rice weevil)

ชื่อวิทยาศาสตร:์ Sitophilus oryzae (Linnaeus) 
วงศ์ : Curculionidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : มอดข้าวสาร
 
 
 
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

        ศัตรูสำคัญทำลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ หนอนและเต็มวัยกัดกินเนื้อเมล็ดอยู่ภายใน เมล็ดที่ถูกทำลายจะเป็นรูและข้างในเป็นโพรง

พืชอาหาร

        เมล็ดธัญพืชทุกชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

  • ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
  • ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
  • ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ