แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

เชื้อรา Hirsutella

   
วงศ์ :Stilbaceae
   
อันดับ :Moniliales

               เชื้อรา Hirsutella  ที่พบทำลายเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นแมลงศัตรูข้าวมี 2 ชนิดคือ H. citriformis Speare และ H. strigosa Petch. โดย H. citriformis Speare  พบเป็นโรคกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแหล่งปลูกข้าวทั่วไป โดยเฉพาะช่วงที่ประชากรแมลงหนาแน่นมาก จะพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นโรคตายบนต้นข้าวจำนวนมาก เส้นใยของเชื้อนี้จะมี synenemata  เป็นเส้นยาวสีเทาปนน้ำตาลหรือชมพูปนน้ำตาล H. strigosa Petch. พบในโรงเลี้ยงแมลงและในนาข้าว มีเส้นใยสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยแมลงที่ถูกเชื้อราทั้ง 2 นี้ทำลาย ภายนอกลำตัวจะมีเส้นใยของเชื้อรา ในระยะแรกเส้นใยจะสั้นและยื่นยาวในเวลาต่อมา ช่วงที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักพบเชื้อราชนิดนี้ทำลายตัวเต็มวัย แต่การทำลายไม่มาก สภาพที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยหรือไม่ระบาด จะไม่ค่อยพบเชื้อราชนิดนี้

  

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูกทำลายโดยเชื้อรา Hirsutella