วัชพืชในนาข้าว

ผักแว่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata Presl.
ชื่อสามัญ water clover
ชื่ออื่น -   
ประเภท/ชีพจักร เฟิร์น/อายุข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา

   ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้น ใบมีสี่แฉกโดยมีก้านใบชูขึ้น ไม่มีดอกไม่มีเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยไหล และสปอร์  โดยสปอร์เป็นจุดสีดำอยู่ด้านหลังใบ  ขึ้นในที่ชื้น มีน้ำขัง  และทางน้ำหากดินแฉะรากจะหยั่งดินตื้นๆ หากมีน้ำขังจะลอยน้ำ  ระบาดรุนแรงจะทำให้ข้าวไม่แตกกอและให้ผลผลิตต่ำ 

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    
1. นาดำให้ปักดำถี่ขึ้น และใช้พันธุ์ข้าวที่มีการเจริญเติบโตเร็ว สำหรับนาหว่านน้ำตม พบการระบาดของผักแว่นน้อย เนื่องจากต้นข้าวเบียดกันแน่น
    2. การปลูกเลี้ยงแหนแดงให้เจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำป้องกันการระบาดของผักแว่น

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
         เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล,
เบนซัลฟูรอน-เอทธิล, คลอริมูรอน-เอทธิล