แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

เชื้อราขาว (white muscardine)

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
   
วงศ์ :Moniliales
   
อันดับ :Hyphomycetes
   
พวก : Fungi Imperfecti

          เชื้อราขาว B. bassiana (Balsamo) Vuillemin สปอร์เป็นรูปทรงกลม ก้านชูสปอร์เป็นเส้นยาว เรียงเป็นสายเดี่ยว หรือแตกเป็นกิ่งก้านรวมกันคล้ายรูปจาน  เส้นใยทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.0 ไมครอน สีใส มีผนังกั้น การทำลายแมลงเกิดจากเชื้อราเมื่อเข้าสู่ตัวแมลงจะสร้างสารพิษ Beauvericin ทำลายเนื้อเยื่อและระบบต่างๆ ของแมลง ทำให้แมลงตายอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อราสร้างเส้นใยจนเต็มตัวแมลง  แมลงจะนิ่งอยู่กับที่ เชื้อราก็จะสร้างเส้นใยแทงผ่านลำตัวแมลงออกมาภายนอก เพื่อสร้างสปอร์ไว้ขยายพันธุ์ต่อไป  แมลงที่ตายเพราะเชื้อรา ลำตัวมักจะแห้งแข็งและมีเส้นใยและสปอร์ปกคลุมทั่วตัว เรียกลักษณะนี้ว่า มัมมี่

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูกทำลายโดยเชื้อราขาว B. bassiana  (Balsamo) Vuillemin

แมลงดำหนามที่ถูกทำลายโดยเชื้อราขาว

เชื้อราขาว B. bassiana (Balsamo) Vuillemin ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ