แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

เชื้อราเขียว (green muscardine fungi)

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metarhizium anisopliae var anisopliae Tulloch.
   
วงศ์ :Moniliaceae
   
อันดับ :Moniliales 
   
พวก : Fungi Imperfecti

       เชื้อราเขียว M. anisopliae var anisopliae Tulloch. ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เส้นใยมีผนังกั้นเป็นปล้องๆ ไม่มีสี เส้นใยแผ่ขยายเจริญเติบโตสร้างสปอร์(conidia) เป็นรูปยาวรีคล้ายเมล็ดข้าว เป็นลูกโซ่ต่อกันตรงรอยคอคอด เรียก conidium แต่ละ conidium ที่เกิดใหม่มีสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเชื้อราชนิดนี้  ปรกติจะเกิดโรคกับเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น แมลงหล่า แมลงสิง และแมลงศัตรูข้าวอื่นๆ

  

  เชื้อรา M. anisopliae var anisopliae Tulloch. ทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เชื้อรา M. anisopliae var anisopliae Tulloch. ทำลายเพลี้ยจักจั่น

  

เชื้อรา M. anisopliae var anisopliae  Tulloch ทำลายแมลงสิง