แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงวันตาโต

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pipunculus sp.
วงศ์ : Pipunculidae
อันดับ : Diptera 
 
 
 

          แมลงวันตาโต Pipunculus sp. ตัวเต็มวัยสีดำยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร  ตาโต ตารวมสีแดงขนาดใหญ่เกือบเท่าส่วนหัว อกด้านหลังและท้องเป็นมันวาวสีดำเหลือบทอง เป็นตัวเบียนตัวอ่อนของเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โดยเพศเมียวางไข่ในส่วนท้องของเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ตัวหนอนแมลงวันจะเจริญเติบโตภายในเพลี้ยจักจั่นสีเขียว แต่จะออกมาเข้าดักแด้ภายนอกตัวเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

  ตัวเต็มวัยแมลงวันตาโต Pipunculus sp.