แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงปอบ้าน

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neurothemis tullia tullia (Drury)
วงศ์ : Libellulidae
อันดับ :Odonata

         แมลงปอบ้าน N. tullia tullia (Drury) ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 2.5-2.7 เซนติเมตร มีลวดลายและสีแตกต่างกันเห็นชัดเจน เพศผู้ปีกหน้าและปีกหลังครึ่งหนึ่งจากโคนปีกมีสีดำ ปลายปีกใส และขอบปลายปีกด้านบนทั้งสองข้างมีสีดำ เพศเมียลำตัวมีสีดำเฉพาะตรงกลางและปลายปีก เป็นตัวห้ำของผีเสื้อหนอนกอข้าวและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูข้าวอื่นๆ พบทั่วไปในนาข้าว บินอยู่ส่วนบนของต้นข้าว โฉบจับเหยื่อกินเป็นอาหาร เริ่มพบตั้งแต่ข้าวยังเล็ก