แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงปอเข็ม

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agriocnemis pygmaea Rambur
Agriocnemis  femine femine (Brauer)
วงศ์ : Agrionidae
อันดับ : Odonata
 
 

         แมลงปอเข็ม Agriocnemis เป็นแมลงปอเข็มที่ตัวเต็มวัยมีปล้องท้องยาวประมาณ 1.6-1.8 เซนติเมตร ส่วนหัว อก และท้องมีลวดลายสีเขียวเหลืองสลับดำ ส่วนท้องรูปร่างเรียวยาว ตัวผู้มักมีสีสดใสกว่าตัวเมีย แมลงปอเข็ม A. pygmaea Rambur ส่วนปลายของปล้องท้องมีสีส้ม ในขณะที่ A. femine femine (Brauer) ตัวผู้ปล้องท้องส่วนปลายและส่วนอกด้านข้างมีสีน้ำเงินแกมเขียว  ตัวเมียมีสีเขียว แมลงปอเข็มเป็นตัวห้ำกินผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว และแมลงศัตรูข้าวอื่น พบทั่วไปในนาข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ตามปรกติจะบินอยู่ตามบริเวณส่วนกลางกอข้าวเพื่อค้นหาเหยื่อ ขณะผสมพันธุ์สามารถบินเคลื่อนย้ายหนีศัตรูได้