แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมงมุมสุนัขป่า(wolf spider)

   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycosa pseudoannulata (Bosenberg et Stand)
 
วงศ์ : Lycosidae
 
อันดับ : Araneae
   

          แมงมุมสุนัขป่า L. pseudoannulata  (Bosenberg et Stand) ตัวโตเต็มที่มีสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายช้อนส้อม (fork-shaped mark) และส่วนขอบท้องมีแถบสีขาว  เพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 8-18 มิลลิเมตร เพศเมียอุ้มถุงไข่ไว้ใต้ท้อง เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนจะเกาะติดไปกับแม่แมงมุม  เพศผู้ยาวประมาณ 5-9 มิลลิเมตร แมงมุมสุนัขป่าเป็นตัวห้ำกินเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น ผีเสื้อหนอนกอข้าว ริ้นน้ำจืด (chironomid) และแมลงวันในนาข้าว ชอบกินตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่าตัวอ่อน สามารถกินตัวเต็มวัยได้ถึง 24-25 ตัวต่อวัน เข้าทำลายเหยื่อ โดยอาศัยอยู่ตามบริเวณผิวน้ำกับโคนต้นข้าว เพื่อคอยดักเหยื่อ  สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว โดยวิ่งไปมาบนผิวน้ำระหว่างกอข้าว เป็นแมงมุมที่ไม่สร้างใยดักเหยื่อแบบแมงมุมทั่วไป  ดังนั้นการใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ด จึงเป็นอันตรายต่อแมงมุมชนิดนี้  สามารถจับเหยื่อกินโดยตรงตั้งแต่ตัวยัง เล็กๆ มักไม่รวมกลุ่มเพราะจะกินกันเอง พบในนาข้าวตั้งแต่เริ่มหว่าน       

ตัวเต็มวัยแมงมุมสุนัขป่า
Lycosa pseudoannulata (Bosenberg et Stand)

ลักษณะการดักเหยื่อของแมงมุมสุนัขป่า