แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ตั๊กแตนหนวดยาว

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Conocephalus longipennis (de Haan)
วงศ์ :Tettigoniidae
อันดับ : Orthoptera
 
 
 

        ตั๊กแตนหนวดยาว C. longipennis (de Haan) ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ตาใสโป่งมีสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะเด่นมีหนวดยาวกว่าลำตัว หัวและอกสีเขียว ฟีเมอร์ของขาคู่หลังขยายใหญ่มีสีเขียว ส่วนปลายที่ติดกับทิเบียจะเรียวเล็ก ทิเบียมีหนามสีดำ ปีกหน้าสีเขียวปนน้ำตาลคลุมถึงปลายอวัยวะวางไข่ เพศเมียอวัยวะวางไข่สีน้ำตาลอ่อน ยาวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว มีรูปร่างคล้ายดาบ เป็นตัวห้ำกินไข่ผีเสื้อหนอนกอ ตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น พบในนาข้าวทั่วไป

ตัวเต็มวัยตั๊กแตนหนวดยาว