วัชพืชในนาข้าว

หนวดปลาดุก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.
ชื่อสามัญ tall fringe rush               
ชื่ออื่น หนวดแมว, หญ้าน้ำร้อน   
ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

   ใบแตกขึ้นเป็นกอ  แบนและบอบบางคล้ายพัด  ลำต้นอาจมีลักษณะกลมหรือเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง ใบไม่แยกเป็นก้านใบและแผ่นใบ  ใบแหลมแผ่นใบเล็กและยาว  ก้านชูดอกสูง 25-50 ซม.  ช่อดอกเป็นรูปคล้ายร่มซ้อนกันหลายชั้น  ประกอบด้วยดอกย่อย 50-100 ดอก  แต่ละดอกจะเป็นรูปกลมไม่มีก้าน ประกอบด้วยดอกจำนวนมาก  ออกดอกหลังงอกเพียง 1-2 เดือน  มีวงจรชีวิตประมาณ 3-4 เดือน  ชอบงอกในสภาพดินชื้น ไม่งอกใต้น้ำที่ลึกกว่า 2 ซม. เมื่องอกแล้วเจริญได้ในที่น้ำขัง  เติบโตได้ในที่แห้งและน้ำขัง  พบมากในที่ดินมีฟอสฟอรัสสูง  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแพร่ระบาดโดยลมและน้ำ

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    
1. ล่อให้งอกโดยการไขน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน  ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ หนวดปลาดุกจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
    2. เมื่อหนวดปลาดุกงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย และเตรียมดิน
    3. หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอจะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยขังน้ำลึกกว่า 2 เซนติเมตรจะควบคุมไม่ให้หนวดปลาดุกงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D,
          บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล