แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ด้วงดิน

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ophionea ishii ishii Habu
วงศ์ : Carabidae
อันดับ : Coleoptera
 
 
 

          ด้วงดิน O. ishii ishii Habu ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร หนวดยาว ปลายหนวดมีสีน้ำตาลดำเข้ม อกส่วนหน้ายาวกลมลักษณะคล้ายคอ มีสีน้ำตาลแดง โคนขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาล โคนปีกสีดำคาดต่อด้วยสีน้ำตาลแดง และมีคาดดำอีก 1 แถบ ปลายปีกมีสีน้ำตาลแดง บริเวณแถบคาดดำที่ 2 จะมีรอยจุดขาวที่ปีก ข้างละ 1 จุด ตัวอ่อนมีเขี้ยวเหมือนตัวเต็มวัยใช้จับเหยื่อ ด้วงดินเป็นตัวห้ำของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น หนอนและดักแด้ของผีเสื้อกินใบ  ไข่ผีเสื้อหนอน  หนอนและดักแด้แมลงบั่ว เป็นต้น พบทั่วไปในนาข้าวตั้งแต่ข้าวยังเล็ก มีนิสัยว่องไว บินและไต่ไปมาตามต้นข้าวทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพื่อหาเหยื่อ

ตัวเต็มวัยด้วงดิน O. ishii ishii Habu

ลักษณะการห้ำเหยื่อของด้วงดิน