แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ด้วงก้นกระดก

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederus fuscipes Curtis
วงศ์ :Staphylinidae
อันดับ :Coleoptera 
 
 
 

         ด้วงก้นกระดก P. fuscipes Curtis ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร โคนหนวดสีน้ำตาลแดง ส่วนปลายสีน้ำตาลดำ มีขนตามปล้องหนวด หัวแบนสีดำ อกส่วนหน้าแบนยาว สีน้ำตาลไหม้ ปีกสีดำและมีขนสั้นๆ ขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาลแดง ส่วนท้องมี 6 ปล้อง 4 ปล้องแรกสีน้ำตาล ส่วนที่เหลือสีดำ บินเร็วและว่องไว เวลาวิ่งจะยกปลายท้องตั้งขึ้นคล้ายแมงป่องจนเรียกว่า “ด้วงก้นกระดก” เป็นตัวห้ำของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น หนอนและดักแด้หนอนผีเสื้อกินใบ และไข่ของหนอนกอ พบทั่วไปในนาข้าว ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว เป็นแมลงที่มีอายุอยู่ได้ยาวนาน มีความว่องไว ไต่ไปตามต้นข้าว และบินได้

ตัวเต็มวัยด้วงก้นกระดก  P. fuscipes Curtis

ลักษณะการห้ำเหยื่อ