แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

มวนดูดไข่

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tytthus chinensis (Stål)
วงศ์ : Miridae
อันดับ : Hemiptera
   
 

         มวนดูดไข่ T. chinensis (Stål) ตัวเต็มวัยขนาดใกล้เคียงกับมวนเขียวดูดไข่ เพศผู้ยาวประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ขาทั้ง 3 คู่ ตั้งแต่ปลายฟีเมอร์ถึงทาร์ไซมีสีน้ำตาล ปีกหน้าสีน้ำตาลอ่อนตลอดทั้งปีก เป็นตัวห้ำทำลายไข่เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นเช่นเดียวกับมวนเขียวดูดไข่ มีเขตแพร่กระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคกลางพบน้อยมากเมื่อเทียบกับมวนเขียวดูดไข่

 ตัวเต็มวัยมวนดูดไข่ T. chinensis (Stål)

ไข่เพลี้ยกระโดดที่ถูกมวนดูดไข่ทำลาย