แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

มวนเขียวดูดไข่

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cyrtorhinus lividipennis Reuter
วงศ์ : Miridae
อันดับ : Hemiptera
 
 
 
 

          มวนเขียวดูดไข่ C. lividipennis Reuter ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนเขียวดูดไข่มีสีเขียว ตัวเต็มวัยขนาดยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร หนวด หัว และอกสีดำ เพศผู้โคนปีกหน้าสีเขียว ปลายปีกสีเทาหรือดำอ่อน เป็นตัวห้ำดูดกินไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นทำให้ไข่แฟบ มวนตัวห้ำนี้เป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่สำคัญมาก ส่วนใหญ่แพร่กระจายในภาคกลาง ในต้นฤดูปลูกข้าวจะอพยพเข้ามาในนาข้าวพร้อมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ถ้ามีมวนตัวห้ำมากกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2-3 เท่า ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มปริมาณจนถึงระดับทำความ เสียหายแก่ข้าวได้

 ตัวเต็มวัยมวนเขียวดูดไข่ C. lividipennis Reuter

ลักษณะการห้ำของมวนเขียวดูดไข่