แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนดักแด้หนอนห่อใบข้าว

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brachymeria sp.
Brachymeria lasus (Walker)
วงศ์ :Chalcidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 

       แตนเบียน Brachymeria sp. ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร เพศผู้มีขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร ส่วนหัว อก และท้องมีสีดำ หนวดสั้นสีน้ำตาล ตาดำ ขาคู่หน้าสีน้ำตาล ฟีเมอร์ของขาหลังขยายใหญ่ สีดำ และมีหนามแหลม ทิเบียของขาหลังสีน้ำตาล นอกนั้นสีดำ อกส่วนหลังมีขน ปีกหน้าไม่มีเส้นปีก

      แตนเบียน B. lasus (Walker) ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร หัว อก และท้องมีสีดำ ขาส่วนโทรแคนเตอร์สีดำ ฟีเมอร์สีดำมัน ตรงปลายมีสีเหลืองอ่อน ฟีเมอร์ขาหลังขยายใหญ่ และมีหนามแข็งจำนวน 11-12 อัน ทิเบียขาคู่หน้าและคู่กลางมีสีเหลือง ทิเบียขาคู่หลังตรงกลางมีสีดำ ตรงโคนขาและปลายมีสีเหลือง

Brachymeria เป็นแตนเบียนชนิดเดี่ยว(solitary parasite)ของดักแด้หนอนห่อใบเป็นแตนที่มีบทบาทไม่มากนักในการลดปริมาณหนอน ห่อใบข้าว เมื่อเทียบกับแตนเบียน Copidosomopsis sp.  Temelucha philippinensis และ Macrocentrus sp.

ตัวเต็มวัยแตนเบียน Brachymeria sp.

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthopimpla flavolineata Cameron
วงศ์ : Ichneumonidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

       แตนเบียน X. flavolineata Cameron เป็นแตนเบียนค่อนข้างใหญ่ ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร เพศผู้ลำตัวยาวประมาณ 7-7.5 มิลลิเมตร หนวดยาวเกือบเท่ากับลำตัว มีสีน้ำตาล ตาใหญ่สีดำ อกด้านข้างสีน้ำตาล ปีกใสคลุมไม่ถึงปลายส่วนท้อง โคนขาทั้ง 3 คู่ มีสีเหลือง ทาร์ไซมีสีน้ำตาล มีเล็บ (claw) คมแหลม สีดำ ฟีเมอร์ของขาคู่หลังกลมโต มีสีน้ำตาล ท้องด้านหลังมีสีน้ำตาล ด้านล่างสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเหลือง อวัยวะวางไข่ของเพศเมียมีสีน้ำตาลแดง ส่วนปลายมีสีดำ ยาวประมาณ 1.8 มิลลิเมตร แตนเบียน X. flavolineata Cameron เป็นแตนเบียนชนิดเดี่ยว (solitary parasite) ของดักแด้หนอนห่อใบข้าว โดยสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตในดักแด้หนอนห่อใบ พบบินอยู่ทั่วไปในนาข้าว ตั้งแต่ระยะออกรวงถึงระยะข้าวเก็บเกี่ยว พบปริมาณน้อยกว่าแตนเบียน Temelucha philippinensis (Ashmead)

ตัวเต็มวัยแตนเบียน X. flavolineata Cameron