แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนดักแด้แมลงบั่ว

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aprostocetus sp.
วงศ์ : Eulophidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

         แตนเบียน Aprostocetus sp. ตัวเต็มวัยลำตัวยาว ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาล  ตาสีแดง ทำลายแมลงบั่วระยะดักแด้ เป็นแตนเบียนพบมากในภาคกลาง เมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่จะดูดกินดักแด้แมลงบั่ว สีของตัวหนอนแตนเบียนอาจเป็นสีขาวหรือแดงส้ม ขึ้นอยู่กับสีของดักแด้แมลงบั่วที่หนอนแตนเบียนดูดกิน เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ใกล้ๆ ซากดักแด้แมลงบั่ว

ตัวเต็มวัยของแตนเบียน Aprostocetus sp.

  ลักษณะการเบียนของแตนเบียน Aprostocetus sp.


   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neanastatus oryzae Ferriere
วงศ์ : Eupelmidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

           แตนเบียน N. oryzae Ferriere ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 2.8 มิลลิเมตร หนวดลักษณะเป็นข้อศอก ขาทั้ง 3 คู่สีน้ำตาล ท้องปล้องที่ 2 และอกปล้องแรกด้านหลังมีสีขาวใส เป็นแตนเบียนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของแมลงบั่ว ทำลายดักแด้ของแมลงบั่ว โดยหนอนแตนเบียนจะดูดกินดักแด้แมลงบั่วอยู่ภายนอก   เมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะเข้าดักแด้ และออกเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

ตัวเต็มวัยของแตนเบียน  N. oryzae Ferriere
 
ตัวหนอนของ N. oryzae Ferriere กำลังดูดกินดักแด

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Obtusiclava oryzae Subba Rao
วงศ์ : Pteromalidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

           แตนเบียน O. oryzae Subba Rao ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร หนวดสีน้ำตาลหรือสีชาแก่ หัวสีดำ ตาสีน้ำตาลแดง ขอบด้านหัวและอกมีสีเขียวเป็นประกาย ขาทั้ง 3 คู่สีน้ำตาลอ่อน ทาร์ไซมี 5 ปล้อง ปีกไม่มีเส้นปีก สติกม่าสั้น มีขนสั้นๆ เต็มปีก ขอบปีกไม่มีขนยื่นออกไป ปีกยาวเกือบเท่าปลายท้อง อวัยวะวางไข่เพศเมียยื่นออกมาเสมอปลายท้องหรือยาวกว่าเล็กน้อย ปลายอวัยวะวางไข่สีน้ำตาลแก่ ด้านข้างและตรงกลางท้องมีแถบสีน้ำตาลพาดตามยาว เป็นแตนเบียนทำลายตัวหนอนแมลงบั่ว อาศัยอยู่ภายในหลอดบั่ว

ดักแด้แตนเบียน O. oryzae Subba Rao
 
ตัวเต็มวัยแตนเบียน O. oryzae Subba Rao