วัชพืชในนาข้าว

กกทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus iria L.
ชื่อสามัญ umbrella sedge
ชื่ออื่น -    
ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง ใบไม่แยกเป็นก้านใบและแผ่นใบ  ก้านชูดอกสูง 20-60 ซ.ม.  ช่อดอกแตกแขนงจากจุดเดียวกัน 3-8 แขนง  ดอกย่อยอัดกันแน่นบนก้านช่อดอกย่อยเป็น 2 แถว  ประกอบด้วยดอกจำนวน 6-24 ดอก ออกดอกตลอดปีเมื่ออายุ  2-3 เดือน ขึ้นในที่แห้งและชื้น ชอบขึ้นในดินเหนียวปนทรายและชื้น ไม่งอกใต้น้ำในสภาพนาหว่านน้ำตมจะงอกหลังข้าว เมื่องอกแล้วเจริญได้ในที่น้ำขัง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    
 1. ล่อให้งอกโดยการไขน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน  ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ กกทรายจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
     2. เมื่อกกทรายงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย และเตรียมดิน
     3. หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอ  จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่าน  ข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยขังน้ำลึกกว่า 2 เซนติเมตร จะควบคุมไม่ให้กกทรายงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์, ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D,
          บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล