แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงวันก้นขน

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Argyrophylax nigrotibialis Baranov
วงศ์ : Tachinidae
อันดับ : Diptera
 
 
 

             แมลงวันก้นขน A. nigrotibialis Baranov ลำตัวขนาดยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร ตารวมมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง อกและท้องมีขนทั้งสั้นและยาว มีปีกใส ท้องปล้องสุดท้ายมีขนสีดำยื่นออกมา ขาทั้ง 3 คู่มีสีดำ   ทำลายหนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้คอรวง และหนอนกัดกินใบ โดยเพศเมียวางไข่บนตัวหนอนกระทู้ หนอนแมลงวันมีลักษณะใสหรือสีครีม หนอนจะกินอยู่ภายในตัวหนอนกระทู้ และเจาะผนังตัวหนอนออกมาเข้าดักแด้ภายนอก ดักแด้ของแมลงวันก้นขนมีสีน้ำตาลแดง บางครั้งพบหนอน 1 ตัว มีดักแด้ของแมลงวันก้นขนถึง  3 ดักแด้

ตัวเต็มวัยแมลงวันก้นขน A. nigrotibialis  Baranov