พันธุ์ข้าว

ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1)

 

 

ชื่อพันธุ์ - ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ BKNA6-18-3-2 กับสายพันธุ์ PTT85061-86-3-2-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2533 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTT90071-93-8-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2543

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม 45o กับคอรวง รวงอยู่ใต้ใบธง
  -

เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.4 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 15-19 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
ผลผลิต - ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง
  - คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
  - ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
ข้อควรระวัง - ค่อนข้างอ่อนแอเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม
พื้นที่แนะนำ - เขตชลประทานในภาคกลาง