แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนหนอนกระทู้

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Snellenius sp.
วงศ์ : Braconidae
อันดับ :Hymenoptera
 
 
 

    แตนเบียน Snellenius sp.  ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีขนาดยาวประมาณ 3.2-3.5 มิลลิเมตร มีลักษณะคล้ายแตนเบียน Apanteles แต่แตกต่างที่มีปีกคู่หน้ามีเซลล์ปิด (closed cell) มีสีเทาอ่อน หนวดสีดำสั้นกว่าลำตัว ด้านหลังมีสีดำ ปลายทิเบียต่อกับทาร์ไซของขาคู่หน้ามีสีดำ ฟีเมอร์มีสีน้ำตาลแก่เกือบดำ ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีขนาดยาวประมาณ 3.2-3.5 มิลลิเมตร เป็นแตนเบียนที่ว่องไว บินอยู่ระหว่างต้นข้าว ทำลายหนอนกระทู้ โดยเพศเมียวางไข่ในตัวหนอน แตนเบียนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวหนอนกระทู้ และกัดผนังตัวหนอนออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกแบบเดี่ยวๆ โดยปั่นเส้นใยหุ้มดักแด้ ดักแด้มีสีน้ำตาล

ตัวเต็มวัย แตนเบียน Snellenius sp.