พันธุ์ข้าว

ชัยนาท 2 (Chai Nat 2)

 

 

ชื่อพันธุ์
-
ชัยนาท 2 (Chai Nat 2)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
คู่ผสม
-
หอมพม่า (GS.No.3780 ) / IR11418-19-2-3
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยวระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์หอมพม่า (GS.No. 3780) ซึ่งเป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดกาญจนบุรี กับสายพันธุ์ IR11418-19-2-3 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ใน พ.ศ.2530 ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบสืบตระกูล จนได้สายพันธุ์ CNT87040-281-1-4
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
 
 
 
ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 83 - 95 เซนติเมตร
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 103 – 105 วัน
 
-
ทรงกอแบะ ใบสีเขียวเข้ม ใบธงเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว ต้นแข็ง ไม่ล้ม ใบค่อนข้างแก่เร็ว
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.4 x 2.1 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลสสูง (29.02%)
 
-
ข้าวสารมีสีขาว แต่ไม่ค่อยเลื่อมมัน
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน มีกลิ่นหอม
ผลผลิต
-
ผลผลิตเฉลี่ย 657 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
เป็นข้าวอายุสั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ประมาณ 7-9 วัน
 
-
คุณภาพการหุงต้ม เป็นข้าวร่วน มีกลิ่นหอม เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบข้าวร่วนประเภทข้าวเสาไห้ แต่มีกลิ่นหอม
 
-
ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1
ข้อควรระวัง
-
อ่อนแอมากต่อบั่ว ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบสีส้ม และอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งในภาคเหนือตอนล่าง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เมื่อมีความชื้นสูงอาจเกิดการระบาดของโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ
-
แนะนำให้ปลูกในพื้นที่การทำนาเขตชลประทาน ที่มีการทำนาอย่างต่อเนื่อง
ในภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมเร็วในฤดูฝน มีช่วงระยะเวลาการทำนาค่อนข้างจำกัดเพื่อสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา
 
ทรงกอแบะ
ระยะแตกกอ
 
เมล็ดข้าวเปลือก
เมล็ดข้าวกล้อง
   
เมล็ดข้าวสาร