แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนไข่แมลงหล่า

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psix sp.
วงศ์ : Scelionidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

          แตนเบียน Psix sp. ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร หนวดยาวมีสีน้ำตาล โคนหนวดสีอ่อนกว่า หนวดปล้องแรกจะยาว พื้นที่ระหว่างตากว้าง ตาสีน้ำตาล หัว อก และท้องสีดำหรือสีน้ำตาลแก่ หัวและอกมีขนาดกว้างใกล้เคียงกัน อกใหญ่ ส่วนท้องเล็กลง ปีกใสไม่มีเส้นปีก มีขนสั้นๆ ทั่วปีกหน้า สติกมา (stigma) ยาว ขอบปีกหน้ามีขนยื่นออกไป ปีกยาวพอๆ กับส่วนท้อง ขาทั้ง 3 คู่มีน้ำตาลอ่อน เป็นแตนเบียนทำลายไข่แมลงหล่า ไข่ที่ถูกแตนเบียนทำลายจะมีสีดำ บางครั้งพบไข่แมลงหล่าเกือบทั้งกลุ่มถูกแตนเบียนนี้ทำลาย โดยแตนเบียนเจริญเติบโตภายในไข่ เมื่อเป็นตัวเต็มวัยก็จะเจาะผนังด้านบนของไข่แมลงหล่าออกมา

ตัวเต็มวัยแตนเบียน Psix sp.
ไข่แมลงหล่าที่ถูกแตนเบียนทำลาย