แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนหนอนกอ

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Temelucha stangi (Ashmead)
วงศ์ :Ichneumonidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

             แตนเบียน T. stangi (Ashmead) ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลดำ ส่วนปล้องท้องมีสีน้ำตาลแดง มีสีน้ำตาลดำแถบพาดขวางเป็นช่วงๆ  เป็นแตนเบียนของหนอนกอแถบลาย  หนอนกอสีครีม และหนอนห่อใบข้าว

ตัวเต็มวัยแตนเบียน T. stangi (Ashmead)

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tropobracon schoenobii (Viereck)
วงศ์ : Braconidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

             แตนเบียน T. schoenobii (Viereck) ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง เพศเมียมีอวัยวะวางไข่สีดำยื่นออกมาจากส่วนท้อง ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร หนวดสีน้ำตาลยาวเรียว หนวดยาวเท่าหรือเกือบเท่ากับลำตัว  ท้องปล้องแรกที่ติดกับส่วนอกจะคอดเล็กน้อยเป็นแตนเบียนทำลายหนอนกอ โดยเพศเมียแทงอวัยวะวางไข่เข้าไปในต้นข้าว และวางไข่ 1 ฟองในหนอนกอแต่ละตัวได้ถึง 20 ฟอง หนอนของแตนเบียนจะอาศัยอยู่และกัดกินภายในตัวหนอนกอ ต่อมาจะกัดผนังของหนอนกอออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกและสร้างเส้นใยหุ้มสีน้ำตาล  ตัวเต็มวัยแตนเบียนอายุ 7-10 วัน

ตัวเต็มวัยแตนเบียนT. schoenobii (Viereck)