แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนไข่หนอนกอ

   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Telenomus rowani (Gahan)
 
วงศ์ : Scelionidae
 
อันดับ : Hymenoptera
   

               แตนเบียน T. rowani (Gahan) ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีขนาดยาวประมาณ 0.8-1.0 มิลลิเมตร หนวด 4 ปล้องแรกสีน้ำตาลหักเป็นข้อศอก ตาสีดำ ขาทั้ง 3 คู่ สีน้ำตาลอ่อน ส่วนหัว อกและท้องมีสีดำ ปีกใสไม่มีเส้น ปลายท้องแหลม เป็นแตนเบียนที่ว่องไว ทำลายไข่ของหนอนกอสีครีมและหนอนกอแถบลายอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเต็มวัยของแตนเบียนนี้บางครั้งจะเกาะติดกับขนที่ก้นของผีเสื้อหนอนกอ เมื่อผีเสื้อวางไข่แตนเบียนก็จะเข้าทำลายทันที

แตนเบียน T. rowani (Gahan) ทำลายไข่หนอนกอสีครีม


   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์:Tetrastichus schoenobii Ferriere
 
วงศ์ :Eulophidae
 
อันดับ :Hymenoptera
   

            แตนเบียน T. schoenobii  Ferriere ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1.4 มิลลิเมตร ตัวมีสีน้ำเงินแกมเขียวเป็นเงา หนวดสีน้ำตาล โคนหนวดสีเหลือง ขาสีเหลือง ปีกใสไม่มีเส้นปีก เป็นแตนเบียนไข่หนอนกอสีครีมที่สำคัญ เนื่องจากกลุ่มไข่ของหนอนกอที่ถูกทำลาย ส่วนใหญ่จะถูกทำลายหมด

  ตัวเต็มวัย แตนเบียน T. schoenobii  Ferriere