แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แตนเบียนไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oligosita yasumatsui Viggiani et Subba Rao
วงศ์ :Trichogrammatidae
อันดับ : Hymenoptera
 
 
 

             แตนเบียน O. yasumatsui  Viggiani et Subba Rao ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 0.4-0.5 มิลลิเมตร ตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ตาสีดำ ปลายหนวดเป็นรูปกระบอง อวัยวะวางไข่เพศเมียมีสีน้ำตาลเข้ม ยาวเสมอปลายท้อง หรือยื่นออกมาเล็กน้อย ส่วนปลายท้องมีลักษณะแหลม                O. yasumatsui Viggiani et Subba Rao เป็นแตนเบียนไข่ที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แตนเบียนชนิดนี้สามารถทำลายไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลัง ขาว ซึ่งแตกต่างจากแตนเบียน Oligosita ชนิดอื่นๆ ที่ทำลายไข่เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูกแตนเบียนชนิดนี้ทำลายจะมีสีเหลืองในช่วง แรก ต่อมาจะเป็นสีส้มและสีน้ำผึ้งในที่สุด

ตัวเต็มวัยแตนเบียน O. yasumatsui Viggiani et Subba Rao
 
ไข่เพลี้ยกระโดดที่ถูกแตนเบียน O. yasumatsui Viggiani et Subba Rao ทำลาย