แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ตัวเบียนและตัวห้ำเพลี้ยกระโดด

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echthrodelphax fairchildii Perkins
วงศ์ :Dryinidae
อันดับ :Hymenoptera
 

     E. fairchildii Perkins ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดงยกเว้นอกส่วนกลางและท้าย และปล้องท้องมีสีดำ หนวดปล้องแรกสีน้ำตาลอ่อน นอกนั้นเป็นสีน้ำตาลแดง มีขนสั้นๆ ตามปล้องหนวด มีปีก ปลายทาร์ไซของขาคู่หน้ามีลักษณะเป็นคีม ใช้จับเหยื่อ

      เป็นตัวเบียนและตัวห้ำกินตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดด เป็นแมลงที่ว่องไวพบในนาข้าว เช่นเดียวกับ Pseudogonatopus hospes Perkins แต่มีปริมาณน้อยกว่า หนอนจะกัดกินอยู่ภายในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำให้เกิดเป็นถุงยื่นออกมาข้างตัวเพลี้ยที่ถูกทำลาย หนอนจะออกมาเข้าดักแด้ตามปลายใบข้าว

ตัวเต็มวัยตัวเบียนและตัวห้ำเพลี้ยกระโดด E. fairchildii Perkins

 
ชื่อวิทยาศาสตร์Pseudogonatopus hospes Perkins
วงศ์ :Dryinidae
อันดับ :Hymenoptera
 

      P. hospes Perkins ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนแก้มและหนวด 2 ปล้องแรกสีน้ำตาลอ่อน  นอกนั้นเป็นสีดำ อกและท้องสีน้ำตาลแดงถึงดำ ขาทั้ง  3 คู่ สีน้ำตาลแดง ฟีเมอร์ของขาคู่หน้าใหญ่กว่า 2 คู่หลัง ที่ปลายทาร์ไซของขาคู่หน้ามีลักษณะเป็นคีม ใช้จับเหยื่อ เป็นทั้งตัวเบียนและตัวห้ำกินตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดด ทั้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงที่ว่องไว พบไต่ตามส่วนบนและส่วนล่างของต้นข้าว เพศเมียวางไข่ในตัวเพลี้ยกระโดด หนอนเจริญเติบโตอยู่ภายในและเกิดเป็นถุงโป่งข้างลำตัวเพลี้ยที่ถูกทำลาย หนอนจะออกมาเข้าดักแด้ตามปลายใบข้าว ในช่วงที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว จะพบดักแด้ดังกล่าวอยู่เสมอ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูก P. hospes Perkins ห้ำ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูก P.hospes Perkins เบียน