วัชพืชในนาข้าว

ขาเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl.
ชื่อสามัญ pickerel weed
ชื่ออื่น ผักอีฮีน    
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชน้ำที่รากหยั่งดินหรือในดินแฉะ ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นกอ ใบที่แตกจากลำต้นเรียงสลับสองแถว  สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่กลางก้านใบ  ประกอบด้วยดอกย่อย 2-15 ดอก  สีม่วงน้ำเงินอ่อนหรือฟ้า  งอกได้ในที่ชื้นและน้ำขัง  ในสภาพที่ดินดี ขึ้นหนาแน่นน้อย น้ำตื้น  ใบจะป้อม  และเป็นปัญหารุนแรงในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่หากสภาพดินเลว หรือขึ้นหนาแน่นมาก หรือน้ำลึก  ใบจะแหลมเล็ก

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เนื่องจากขาเขียดชอบสภาพน้ำขังการล่อให้งอกจึงต้องให้มีน้ำขังเล็กน้อย 
    2. เมื่อปล่อยให้งอกสัก 1-2 สัปดาห์ แล้วจึงไถกลบทำลาย

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น  เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์, ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
       บีสไพริแบก-โซเดียม,  เอทธอกซีซัลฟูรอน, โพรพานิล