แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ตัวเบียนตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elenchus yasumatsui Kifune et Hirashima
วงศ์ : Elenchidae
อันดับ : Strepsiptera
 
 

          ตัวเบียน E. yasumatsui ตัวเบียนชนิดนี้มีขนาดเล็ก เพศผู้ขนาดยาวประมาณ 1.3-1.5 มิลลิเมตร  ลำตัวมีสีน้ำตาล ปีกใส ขอบปีกด้านบนสีน้ำตาลดำ หนวดมี 4 ปล้อง ปล้องที่ 3 มีแขนงแยกออกไปด้านข้าง ปีกคู่หน้าเป็นปุ่ม ปีกคู่หลังใหญ่มากคล้ายรูปพัด  เพศเมียอาศัยอยู่ภายในแมลงอาศัยเกือบตลอดชีวิต รูปร่างคล้ายหนอนไม่มีขาเห็นเป็นรอยกลมนูนโค้งปรากฏในตัวของแมลงอาศัย เป็นแตนเบียนทำลายตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ที่ช่วยลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่เปอร์เซ็นต์การทำลายค่อนข้างคงที่ แม้ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูกตัวเบียน E. yasumatsui Kifune et Hirashima ทำลาย