แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ด้วงงวงกินรากข้าว (rice root weevil)

 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Hydronomidius molitor Faust
 
วงศ์ : Curculionidae
 
อันดับ : Coleoptera
 
ชื่อสามัญอื่น :-
   
   

           ด้วงงวงกินรากข้าว Hydronomidius molitor Faust  ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลดำขนาดลำตัวยาวประมาณ  5 มิลลิเมตร  กว้าง ประมาณ 1 มิลลิเมตร  ด้านหัวมีส่วนโค้งยื่นออกมา เพศเมียวางไข่บริเวณรากข้าว ตัวหนอนที่ฟักออกมาจะกัดกินบริเวณรากข้าว  หนอนมีสีขาว และเข้าดักแด้จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย  ยังไม่มีการศึกษาวงจรชีวิตในประเทศไทย เนื่องจากเป็นแมลงที่มีการระบาดเป็นครั้งคราว และระบาดบางพื้นที่  ในประเทศไทยพบรายงานการระบาดครั้งแรกที่บ้านดอนดู่  ตำบลหนองกระเจา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ฤดูนาปี 2522  พื้นที่ระบาด 450 ไร่  ทำลายข้าวโดยตัวหนอนกัดกินรากข้าว ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวและแห้งตาย เนื่องจากรากข้าวถูกหนอนกัดกินจนหมด 

  ตัวเต็มวัยด้วงงวงกินรากข้าว Hydronomidius molitor Faust

ลักษณะการทำลาย

        ลักษณะการทำลายเหมือนด้วงงวงน้ำ (rice water weevil, Lissorhoptrus oryzophilus)  ในประเทศอินเดียด้วงงวงกินรากข้าวสามารถทำลายผลผลิตข้าวได้ 30-50% โดยถ้าทำลายในข้าวระยะแตกกอ  และพบตัวหนอน 1-2 ตัวต่อต้นข้าว สามารถทำให้ผลผลิตเสียหายทางเศรษฐกิจ