แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงดำหนาม (rice hispa)

 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dicladispa armigera (Olivier)
วงศ์ :Chrysomelidae
อันดับ :Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : -
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

   พบระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ
 
แมลงดำหนาม Dicladispa armigera (Olivier)
ลักษณะใบข้าวจากการทำลายของแมลงดำหนาม

พืชอาหาร

ข้าว หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก อ้อย

การป้องกันกำจัด

1). ปลูกข้าวถี่ให้มีใบข้าวหนาแน่น สามารถทนต่อการทำลายของแมลงได้

2). ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป

3). เก็บใบข้าวที่ถูกหนอนห่อใบทำลาย