วัชพืชในนาข้าว

ผักปอดนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.
ชื่อสามัญ gooseweed
ชื่ออื่น ผักพริก,  ผักจุ๋มป๋า
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ลำต้นอวบ ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขา สูง 7-50 ซ.ม.  มีฟองน้ำสีขาวหุ้มบริเวณโคนต้นที่แช่น้ำ  ใบเดี่ยวแตกจากลำต้นแบบสลับ  ดอกออกเป็นช่อสีเขียว  ดอกย่อยเรียงติดกันที่ปลายก้าน  ไม่มีดอกย่อย  ภายในมีเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมาก  ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน เมล็ดสุกแก่และตายเมื่ออายุประมาณ 4 เดือนขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด   ชอบขึ้นในที่ชื้นและน้ำขัง  เมื่องอกแล้วเจริญเติบโตได้ในที่ชื้นหรือมีน้ำขังแต่ไม่สามารถขึ้นน้ำได้  พบในฤดูนาปีมากกว่านาปรัง  และมีความหนาแน่นสูงในบริเวณที่ข้าวมีความหนาแน่นต่ำ

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. การปล่อยให้งอกและไถทิ้งจะกำจัดได้ส่วนหนึ่ง 
    2. การหว่านข้าวด้วยอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอจะป้องกันไม่ให้ผักปอดนาขึ้นรบกวนได้

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เพรททิลาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-โซเดียม, 
       เอทธอกซีซัลฟูรอน, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล, ซิโนซัลฟูรอน