วัชพืชในนาข้าว

กกขนาก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus difformis L.
ชื่อสามัญ

small flower umbrella sedge

ชื่ออื่น -   
ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา
    ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง  ใบไม่แยกเป็นก้านใบและแผ่นใบ  ก้านชูดอกสูง 30-40 ซ.ม.  ดอกเป็นดอกช่อ  ลักษณะแน่นกลม  คล้ายร่มที่ซ้อนกัน ออกดอกตลอดปี    เมื่ออายุ 2-3 เดือน  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  ชอบขึ้นในที่ชื้นแต่ไม่งอกใต้น้ำ  เมื่องอกแล้วเจริญเติบโตได้ในที่น้ำขัง
การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
 
1. ล่อให้งอกโดยการไขน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน  ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ กกขนากจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
 2. เมื่อกกขนากงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย และเตรียมดิน
 3. หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอ  จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยขังน้ำลึกกว่า 2 เซนติเมตรจะควบคุมไม่ให้กกขนากงอกขึ้นมาได้แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้
 4. ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ท่วมยอดกกขนากจะทำให้เน่าตายได้
 5. การหว่านข้าวให้สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้มีที่ว่างจะช่วยควบคุมกกขนากได้

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D,
          บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล