โรคข้าว และการป้องกันกำจัด

แบ่งตามส่วนของข้าว

โรคข้าวที่พบในประเทศไทย แบ่งตามส่วนของข้าว

ราก
ต้น
ข้อลำต้น
กาบใบ
ข้อต่อใบ
 - โรคเมาตอซัง
 - โรครากปม


 
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคใบหงิก (โรคจู๋)
 - โรคใบสีส้ม
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคเมาตอซัง
 - โรคเหลืองเตี้ย
 - โรคเขียวเตี้ย
 - โรคหูด
 - โรครากปม
 - โรคไหม้
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล


 
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคกาบใบเน่า


 
 - โรคไหม้
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล


 
 
ใบ
รวง
เมล็ด
 - โรคไหม้
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรคใบหงิก (โรคจู๋)
 - โรคใบสีแสด
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคใบสีส้ม
 - โรคใบแถบแดง
 - โรคเหลืองเตี้ย
 - โรคใบวงสีน้ำตาล
 - โรคเขียวเตี้ย
 - โรคใบขีดสีน้ำตาล
 - โรคใบขีดโปร่งแสง
 - โรคหูด
 - โรครากปม
 - โรคไหม้
 - โรคเมล็ดด่าง
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล
 - โรคใบขีดสีน้ำตาล

 
 - โรคเมล็ดด่าง
 - โรคกาบใบเน่า