วัชพืชในนาข้าว

ถั่วลิสงนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
ชื่อสามัญ alyce clover
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ชอบขึ้นในสภาพไร่ มีลำต้นแผ่คลุมดิน ใบกลมแตกออกในด้านตรงกันข้าม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีในนาหว่านข้าวแห้ง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ถั่วลิสงนางอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและถั่วลิสงนางอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ถั่วลิสงนางอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก

เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล), โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-โซเดียม