โรคข้าว และการป้องกันกำจัด

แบ่งตามระยะการเจริญของข้าว

โรคข้าวที่พบในประเทศไทย แบ่งตามระยะการเจริญของข้าว

ระยะกล้า
ระยะแตกกอ
ระยะตั้งท้อง
ออกรวง
ระยะสุกแก่ / ระยะเก็บเกี่ยว
 - โรคไหม้
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรครากปม

 
 - โรคไหม้
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรครากปม
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล
 - โรคเมาตอซัง
 - โรคใบหงิก
 - โรคใบสีแสด
 - โรคใบวงสีน้ำตาล
 - โรคใบสีส้ม
 - โรคใบขีดสีน้ำตาล
 - โรคใบแถบแดง
 - โรคใบขีดโปร่งแสง
 - โรคเหลืองเตี้ย
 - โรคเขียวเตี้ย
 - โรคหูด
 
 - โรคไหม้
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรครากปม
 
 - โรคไหม้
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรคเมล็ดด่าง
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรครากปม
 - โรคกาบใบเน่า


 

 - โรคไหม้
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล
 - โรคใบขีดสีน้ำตาล
 - โรคดอกกระถิน