วัชพืชในนาข้าว

กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eclipta prostrata Linn.
ชื่อสามัญ false daisy, white-head
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ลำต้นกลมตั้งตรงสูง 30-60 ซ.ม. มีขนแข็งสากมือ แตกแขนงมาก ที่โคนต้นอาจมีสีแดงอมม่วง ใบเป็นใบเดี่ยวออกจากลำต้นตรงข้ามเป็นคู่ ใบค่อนข้างแคบเรียวยาว ไม่มีก้านใบ มีขนสั้นๆ สีขาวปกคลุมทั่วใบ ชอบขึ้นและเติบโตในสภาพดินมีความชื้นและแห้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ขึ้นได้ในสภาพไร่ 
ดินชื้น แฉะหรือน้ำขัง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้กะเม็งงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและกะเม็งงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้กะเม็งงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวตาคลอร์,  ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
      เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-โซเดียม