วัชพืชในนาข้าว

หญ้าแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ischaemum rugosum Salisb.
ชื่อสามัญ wrinkle duck-beak
ชื่ออื่น  หญ้ากระดูกไก่,  หญ้าดอกธูป,  หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา ลำต้นเรียวยาว  ข้อล่างๆจะติดกับพื้นดินและชูยอดขึ้น  ช่อดอกอยู่ติดกันแน่นจนดูเสมือนเป็นช่อดอกเดี่ยว  ชอบขึ้นในสภาพดินมีความชื้น  ไม่สามารถงอกใต้น้ำได้  มักงอกพร้อมหรือหลังข้าว 1-2 สัปดาห์ พบมากในนาหว่านข้าวแห้งและนาหว่านน้ำตม
การป้องกันกำจัด เขตกรรม
    1. ล่อให้งอกในสภาพดินแห้งถึงชื้นแล้วไถกลบทำลาย
    2.  ทำการล่อให้งอกแล้วไถกลบทำลาย 2-3  ครั้ง  จะช่วยทำลายเมล็ดสะสมในดินได้จำนวนมาก
    3. หากมีการเตรียมดินเรียบสม่ำเสมอเพื่อหว่านข้าว จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยการขังน้ำจะควบคุมไม่ให้หญ้าแดงงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้
สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น เพรททิลาคลอร์, ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น บีสไพริแบก-โซเดียม, พูริเบนโซซิม, ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล,โพรพานิล