วัชพืชในนาข้าว

ผักงวงช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliotropium indicum L.
ชื่อสามัญ indian heliotrope
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ชอบขึ้นในสภาพไร่ มีดอกเป็นงวงยาว สีขาว ใบใหญ่ ไม่เรียบ มีขนตามลำต้น
และใบ ต้นเตี้ย ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีขึ้นในนาหว่านข้าวแห้งและนาหยอด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ผักงวงช้างงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและผักงวงช้างงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ผักงวงช้างงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถาก ก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมด โดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก
2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
      โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-โซเดียม