วัชพืชในนาข้าว

โสนหางไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeschynomene aspera L.
ชื่อสามัญ jointvetch
ชื่ออื่น โสน
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ชอบขึ้นในสภาพดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง เจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำขัง
มีลำต้นสูงใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้โสนหางไก่งอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและโสนหางไก่งอกมาอีก แล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้โสนหางไก่งอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมด โดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
      โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
      บีสไพริแบก-โซเดียม