วัชพืชในนาข้าว

ผักโขมไร้หนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus gracilis Desf.
ชื่อสามัญ slender amaranth
ชื่ออื่น ผักโขม
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ลำต้นตั้งตรง บางส่วนอาจราบไปกับพื้น สูง 30 - 90 เซนติเมตร
ชอบขึ้นในสภาพไร่ ดินร่วน ใบรูปร่างอ่อนนุ่ม ลำต้นอวบอ่อน
เจริญเติบโตเร็วแตกกิ่งก้านออกด้านข้างมาก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 
ชอบขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง และนาหยอด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ผักโขมไร้หนามงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและผักโขมไร้หนามงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ผักโขมไร้หนามงอกมาอีกครั้ง   หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 
 
สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
      โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
      บีสไพริแบก-โซเดียม