วัชพืชในนาข้าว

สะอึก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea gracilis R.Br.
ชื่อสามัญ almor-ira
ชื่ออื่น  
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    ชอบขึ้นในสภาพดินชื้นแฉะ ทนแล้ง แต่ก็เจริญเติบโตได้ในน้ำขัง
และทนน้ำท่วม มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยเหนียว ระบบรากเหนียวแน่น
ถอนยาก เมื่อตัดใบหรือเถาจะมียางเหนียวสีขาวไหลออกมา
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีขึ้นในนาดำและนาหว่านข้าวแห้ง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้สะอึกงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและสะอึกงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้สะอึกงอกมาอีกครั้ง  หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล)