วัชพืชในนาข้าว

ปอวัชพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ Corchorus aestuans L.
ชื่อสามัญ east indian jew´s-mallow
ชื่ออื่น กระเจานา
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

     ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก สูงประมาณ 1 เมตร
มีลำต้นแข็ง ชอบขึ้นในสภาพไร่ มีลำต้นสูง ใบใหญ่คล้ายปอกระเจา
ขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ปอวัชพืชงอกขึ้นมา พอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและปอวัชพืชงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ปอวัชพืชงอกมาอีกครั้ง  หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
       โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
       บีสไพริแบก-โซเดียม