วัชพืชในนาข้าว

ผักเบี้ยหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Trianthema portulacastrum Linn.
ชื่อสามัญ house purslane    
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นแผ่แนบไปตามพื้น ใบและลำต้นอวบน้ำ กิ่งก้านโปร่งมีขนละเอียด 
ออกดอกได้ตลอดปี ผลมีลักษณะเป็นฝักอยู่ติดตามซอกใบขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ดงอกได้ในสภาพดินแห้งและชื้น เจริญเติบโตได้ในสภาพแห้ง 
ไม่ชอบสภาพน้ำขัง พบในข้าวไร่และนาดอนพื้นที่นาน้ำฝน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ผักเบี้ยหินงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและผักเบี้ยหินงอกมาอีกแล้วจึง
ไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ผักเบี้ยหินงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1  หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช

    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เช่น ออกซาไดอะซอน, บิวทาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล),
      โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
      บีสไพริแบก-โซเดียม