วัชพืชในนาข้าว

หญ้ากุศลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panicum cambogiense Balansa
ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

    อายุปีเดียว ลำต้นสูง 50-100 ซ.ม. กาบใบมีขนแข็ง ใบเรียบไม่มีขน
ดอกเป็นช่อแผ่กว้าง ดอกสีม่วงอมแดง ออกดอกในช่วงกันยายน-ตุลาคม
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ชอบขึ้นในสภาพไร่ เมล็ดไม่สามารถงอกใต้น้ำได้
หากงอกแล้วจะสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพน้ำขังแต่หากน้ำเพิ่มระดับ
และท่วมยอดจะเน่าตายเพราะไม่สามารถยืดตัวหนีน้ำได้

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้หญ้ากุศลางอกขึ้นมา พอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้ากุศลางอกมาอีก แล้วจึงไถแปร และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้ากุศลางอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เช่น  เพนดิเมทาลิน, ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น  โพรพานิล