วัชพืชในนาข้าว

หญ้ารังนก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.
ชื่อสามัญ swollen finger grass
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา     ลำต้นทอดไปกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30-100 ซ.ม. กาบใบเกลี้ยง
ลิ้นใบเป็นแผ่นบางด้านข้างมีขนยาว  ช่อดอกมี 9-12 แขนง ช่อดอกย่อยซี่งอยู่กระจายปลายโคน ก้านดอกลักษณะเหมือนพู่   ออกดอกตลอดปี  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  โดยทั่วไปแล้วจะงอกพร้อมข้าวและมักพบในที่รกร้างและริมถนน
การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้หญ้ารังนกงอกขึ้นมา พอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้ารังนกงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้ารังนกงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก
2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น โพรพานิล