วัชพืชในนาข้าว

หญ้านกสีชมพู

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa colana (L.) Link
ชื่อสามัญ jungle rice
ชื่ออื่น    -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา   ลำต้นตั้งตรงสูง 30-60 ซ.ม.  กอแผ่บนผิวดิน ใบมีความเรียวและเรียบ ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 50 วันออกดอกได้ตลอดปีและมีวงจรชีวิตประมาณ
3 เดือน  ชอบงอกในสภาพดินแห้งและมีความชื้น  มักงอกพร้อมหรือหลังข้าว
1-2 สัปดาห์  ไม่สามารถยืดตัวหนีน้ำได้แต่ทนน้ำท่วมได้ 2 สัปดาห์
การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. หลังเก็บเกี่ยวข้าว ปล่อยให้แปลงนาให้แห้ง 1-2 สัปดาห์จากนั้นไขน้ำเข้านาให้แปลงอยู่ในสภาพดินชื้นเพื่อล่อให้เมล็ดหญ้านกสีชมพูงอก แล้วจึงไถดะ
    2. ในกรณีที่มีการระบาดของหญ้านกสีชมพูรุนแรงให้ทำการล่อให้งอกแล้วไถทำลาย 1-2 ครั้ง แล้วจึงเตรียมดิน ปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอเพื่อหว่านข้าวต่อไป
    3.หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอ จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยการขังน้ำจะควบคุมไม่ให้หญ้านกสีชมพูงอกขึ้นมาได้  แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้       

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น เพนดิเมทาลิน, เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น บีสไพริแบก-โซเดียม,  ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล,
ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล